Wszystkie nasze uprawy prowadzone są w zgodzie z zasadami

Integrowanej
Produkcji Roślin

Tym samym ochrona biologiczna jest istotnym elementem naszej pracy na plantacjach. Pracy, w którą zaangażowane są także tysiące owadów zapylających, zarówno tych hodowlanych - trzmieli i pszczół miodnych - jak i tych dziko żyjących, z pobliskich łąk i nieużytków.

Mając na uwadze powyższe, szczególną uwagę przykładamy do ochrony środowiska i zdrowia ludzi, którzy korzystają z naszych plonów. Ułatwiają to nam nowoczesne technologie, jak np. uprawa pod osłonami, w zblokowanych tunelach o dużej kubaturze, które na plantacji zapewniają idealne warunki wzrostu i pozwalają na uniezależnienie się od kapryśnej pogody. Wszystkie uprawy prowadzone są w naturalnym podłożu kokosowym, które pozbawione jest wszelkich patogenów oraz szkodników, a w przeciwieństwie do wełny mineralnej, po zakończonym cyklu uprawy jest całkowicie biodegradowalne i nie stanowi uciążliwego odpadu.

Korzystamy tylko i wyłącznie z kwalifikowanego materiału nasadzeniowego, bo tylko taki może być podstawą udanej uprawy. Za odżywienie i nawadnianie roślin odpowiada automatyczny system fertygacji, który pomaga w optymalizacji zużycia nawozów i tym samym chroni przed obciążaniem środowiska.

Kolejnym elementem do osiagnięcia celu, jakim są nasze zdrowe owoce, jest opieranie się na najnowszych osiągnięciach nauki i korzystanie z wiedzy profesjonalnych doradców-ekspertów. Podobnie jak uczestnictwo w spotkaniach branżowych i konferencjach naukowych, gdzie zdobywamy wiedzę, która gwarantuje produkcję zdrowych i smacznych owoców.